MİNİK ELLER BİRLEŞSİN PROJESİ”

Yeni bir sosyal sorumluluk projesi daha…

Çocuğunuzun kullanmadığı ,gelişimsel özelliğine göre ufak gelen, bu kadar oyuncağı ne yapacağız diye düşündüğünüz oyuncaklar için bulunmaz bir fırsat.Atmayı düşündüğünüz tüm oyuncakların okulumuzda toplanmasını,bakımın yapılmasını ve ihtiyacı olan milli eğitimin gösterdiği kurumlara,çocuklara iletilmesini sağlayacağız.Bu projemize destekleriniz bekliyoruz.


“MİNİK ELLER BİRLEŞİYOR… OKUL ÖNCESİ EĞİTİM GELİŞİYOR…

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü ile Özel Çizgim Milenyum Anaokulu Arasında Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Yardım Protokolü “MİNİK ELLER BİRLEŞSİN PROJESİ” imzalanmıştır.

Oyun, çocukların eğlenmesinin, zaman geçirmesinin yanında sosyal, duygusal, zihinsel ve fiziksel yönden onları geliştiren bir aktivitedir. Çocuklar bu yolla kendi dünyalarını yaratırlar. Oyuncak ve eğitici araç-gereçler ise çocuğun beş duyusunu ve duygularını uyaran, değerlendirme ve uygulama yetilerini geliştiren, hayal gücünü zenginleştiren, bedensel ve sosyal gelişimini hızlandıran araçlardır. Oyun çocuk için yaşadığı dünyayı ve çevresindeki insanları tanıma yoludur. Çocuk oyun yolu ile yaşam deneyimi edinir, düşünce geliştirmeyi öğrenir. Oyuncaklar ve eğitici araç-gereçler aracılığı ile hem maddenin özelliklerini öğrenir hem de kendi gücünün sınırlarını deneyerek becerilerini fark eder ve geliştirme fırsatı bulur. Sonuçta oyun çocuk için sadece bir boş zaman etkinliği değil, bir düşünme, öğrenme ve kendini ifade etme aracıdır.
Oyunun ve oyuncağın çocuğun gelişimindeki rolü düşünüldüğünde, okul öncesi eğitim çağında yeterince oyuncağa ve materyale sahip olamayan çocukların gerekli uyaranlardan da yoksun kaldığı düşünülmektedir. Bu gerekçeyle, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü ve Özel Çizgim Milenyum Anaokulu arasında “MİNİK ELLER BİRLEŞSİN” sloganıyla ülkemizde ihtiyacı olan okul öncesi eğitim kurumlarına oyuncak ve eğitici araç-gereç desteğinin sağlanması planlanmaktadır.
Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü ve Özel Çizgim Milenyum Anaokulu arasında yapılacak işbirliği ile ihtiyaç sahibi okul öncesi eğitim kurumlarının oyuncak ve eğitici araç-gereç (kırtasiye malzemeleri, resim defteri, el işi kâğıdı, oyun hamuru, boya kalemleri v.b) ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamak projenin amaçları arasındadır.
Proje; Okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim gören 3–6 yaş grubu çocuklarının gelişimlerinde oyuncağın öneminin toplumda fark edilmesi, desteklenmesi ve toplumda sosyal sorumluluk konusunda farkındalık sağlaması açısından son derece önemlidir.
“MİNİK ELLER BİRLEŞSİN” projesi, İstanbul ilinde eğitim veren Özel Çizgim Milenyum Anaokulu tarafından oyuncak ve eğitici araç-gereçler toplanması ve toplanan oyuncak ve eğitici araç-gereçlerin MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğünün belirleyeceği ihtiyaç sahibi okul öncesi eğitim kurumlarına bağışlanmasını kapsamaktadır.
Oyuncak ve kırtasiye yardımı için Sizlerin de katkılarını bekliyoruz. Okul öncesi eğitimdeki gelişmelere katkıda bulunmak istiyorsanız lütfen bizimle iletişim kurunuz.

MİLENYUM ANAOKULU
www.milenyumcocuk.net
0216 349 58 66
0216 489 35 14